A rapid connection to the Adriatic with access to critical ports to help build the economy

A rapid connection to the Adriatic with access to critical ports to help build the economy

A motorway that brings together all of Kosovo and provides a faster connection to neighboring countries

A motorway that brings together all of Kosovo and provides a faster connection to neighboring countries

The largest infrastructure project ever undertaken by the Government of Kosovo

The largest infrastructure project ever undertaken by the Government of Kosovo

An engineering challenge, dificult terrain, fast track design management & construction

An engineering challenge, dificult terrain, fast track design management & construction

An important pillar in the infrastructure of the country that will develop and improve the economy and the lives of the people of Kosovo

An important pillar in the infrastructure of the country that will develop and improve the economy and the lives of the people of Kosovo

A motorway that builds the future of Kosovo

A motorway that builds the future of Kosovo

Media Blog

Storie dhe Foto

Kariera

Nëse ju ose kompania juaj janë të interesuar të jenë pjesë e ekipit Bechtel-Enka për projektin Autostradës së Kosovës, dërgoni CV tuaj ose informacion të kompanisë duke përdorur formularin e aplikimit në të djathtë.

Apliko Tani